Др Александар Гајић, „Демократије не ратују? (и други огледи)”, Институт за европске студије, Београд 2021.

Др Александар Гајић, „Демократије не ратују? (и други огледи)”, Институт за европске студије, Београд 2021.

Монографија др Александра Гајића «Демократије не ратују? (и други огледи)» састоји се од шест есеја/поглавља који обрађују поједине тематске целине, а које тематизују различите теоријске погледе на актуелне политичке, безбедносне и међународно-правне прилике у савременом свету.
Монографију отвара студија «Демократије не ратују?», по обиму и садржини најважнија у целоj књизи. Она се детаљно бави проучавањем «теорије демократског мира» – њеним коренима, верзијама, аргументацијом којом је поткрепљена, али и критичким погледима унутар савремене науке о међународним односима и студијама безбедности о овој теорији и њеним варијантама. Остали есеји баве се питањима као што су различите нормативне и реал-политичке позиције ЕУ и Руске федерације, питањем права на сецесију појединих територија из оквира суверених држава на основу права народна на самоопредељење, питањем безбедности малих држава пред безбедносним претњама, проблемима савременог хуманитарног интервенционизма, као и проблемима са којима је, у савременим приликама, суочен ОЕБС као важна регионална безбедносна организација.
Књига др Александра Гајића даје нове увиде за праћење развојних трендова који су довели до садашње друштвене ситуације у Европи и свету. Као таква, она је веома корисна за разумевање савремене међународне друштвене стварности, посебно оне европске, али и за критичко преиспитавање теоријских позиција које у савременој науци постоје по овим питањима.