Економија свакодневнице

Економија свакодневнице

Горан Николић, Београд 2010

Из Предговора аутора: „Монографија „Економија свакодневнице“ плод је шестогодишњег рада. Књигу чини преко тридесет текстова који се највећим делом не баве чисто економским темама, већ пре свега повезују економију са другим друштвеним научним дисциплинама… У монографији су текстови који ми се, почетком 2010, чине актуелним, док сам неке, у покушају да их учиним што „свежијим“ кориговао и(ли) проширио имајући у виду брзину с којом се данашњи свет и приоритетне теме мењају.“

Tagged with: