Европа и западни Балкан после великог проширења

Европа и западни Балкан после великог проширења
?????? ? ??????? ?????? ????? ??????? ?????????

уредио Слободан Г. Марковић, Београд 2005
Из Увода уредника: „Шта проширење значи за оне земље југоисточне Европе које су остале изван, а које су економски још заосталије од осам бивших комунистичких земаља које су се придружиле Унији? … Заокружена Унија од Скандинавије до Крита, имаће једно острво сиромаштва у средини које су сами званичници Уније крстили именом „западни Балкан“… Како онда, у том контексту, треба да тумачимо апелатив „западни Балкан“ створен у Бриселу?“

Веза за књигу: Европа и западни Балкан после великог проширења

Tagged with: