Европска монетарна унија

Мирослав Прокопијевић, Београд 2007

Из Увода аутора: „Увођење евра покреће многа питања и ова књига је посвећена тражењу одговора на њих. Скепси са којом су водећи економисти данашњице говорили о дугорочној судбини евра биће потребне деценије да би се проверила. Тек треба да видимо да ли ће евро проћи тај тест времена. Период у коме се евро показао као успешна валута још увек је релативно кратак. Међутим, и пре него штоо време као главни судија покаже исход, могуће је анализирати профил и квалитет евра и Европске монетарне уније (ЕМУ) у светлу до сада доступних података.“

Tagged with: