Европска унија и српско – хрватски односи

Момчило Диклић, Београд 2010

Из Уводних напомена аутора: „Овај рад је полит-историјско дело. Немам илузија а нити претендујем да с њим одговорим на бројна и комплексна питања из српско – хрватских односа, која нам још увек увелико одређују судбину. Бићу задовољан, ако буде донекле усмеравао нова научна истраживања из наведене тематике, пре свега историјска али и осталих научних дисциплина.“

Tagged with: