“Европска унија као модел националне заједнице”

Слободан Самарџић, Београд 1998

Студија се састоји из пет делова. Први носи назив „Идеја наднационалне интеграције”; у њему аутор испитује изворну идеју, принципе и актере европске политичке интеграције. У другом делу, „Европска политичка заједница”, аутор објашњава карактер заједнице, принцип субсидиарности, проблем европског грађанства и питање регионализма. Трећи део носи наслов: „Системи власти заједнице“ бави се институционалном структуром и функционисањем система владавине. Четврти део проучава проблем места демократије између националних држава и наднационалне заједнице, а последњи анализира ЕУ као недовршену заједницу.

Tagged with: