Европска унија. Увод

Мирослав Прокопијевић, Београд 2009

Из Увода аутора: „У Европи је управо приведен крају период највећих промена од Другог светског рата, који се састојао од укључивања у Европску унију (ЕУ) некадашњих комунистичких земаља које су од деведесетих година успешно прошле период транзиције. Од западноевропске, Унија је постала свеевропска установа. Тиме су бар институционлано покопани подела Европе после Другог светског рата и наслеђе хладног рата. Отклањање свих последица вишедеценијске поделе трајаће дуго. У предстојећем периоду тек треба да се види како ће изгледати и функционисати „брак“ између, углавном, зрелих и богатих тржишних демократија с нижим стопама раста и новопечених и претежно сиромашних тржишних демократија које имају динамични раст. Подухват је значајан за све његове учеснике, али и за остатак света, јер је реч о највећем заједничком тржишту и највећем наднационалном повезивању држава у једну целину у свету.“

Tagged with: