For One’s Own Good? The Concept and Ethics of Paternalism

For One’s Own Good? The Concept and Ethics of Paternalism

Публикација For One’s Own Good? The Concept and Ethics of Paternalism доноси сажетке излагања са истоимене међународне научне конференције, одржане 2-4. октобра 2019. у Институту за европске студије.

For One’s Own Good- The Concept and Ethics of Paternalism