“Freemasonry in Southeast Europe from the 19th to the 21st centuries”, ed. S. G. Markovich, Zepter Book World, Institute of European Studies, Belgrade 2020.

“Freemasonry in Southeast Europe from the 19th to the 21st centuries”, ed. S. G. Markovich, Zepter Book World, Institute of European Studies, Belgrade 2020.

Зборник Freemasonry in Southeast Europe from the 19th to the 21st Centuries (Слободно зидарство у југоисточној Европи од 19. до 21. века) произашао је из међународне научне конференције коју је организовао Институт за европске студије у сарадњи са РВЛС, у Београду октобра 2019, а поводом стогодишњице Велике ложе Срба, Хрвата и Словенаца „Југославија“. Идеја је била да се окупе истакнути стручњаци који ће имати прилику да детаљно и критички разговарају о достигнућима и неуспесима југословенске масонерије, да анализирају њен утицај и допринос развоју друштава југоисточне Европе кроз различита слободнозидарска прегнућа у претходна два века, али и да се поведе дискусија о ширим питањима масонерије и њеног односа с цивилним друштвом. Зборник је направљен с циљем да ојача научни приступ овој теми насупрот различитим масонолошким, публицистичким и сензационалистичким приступима који су помутили увид у ову тему.

корице књиге
Корице књиге

Зборник садржи четири дела. У првом делу су представљена два рада о међуратним европским масонеријама (француској и мађарској). Други део говори о утицају италијанске и угарске масонерије на југоисточну Европу. Трећи део бави се српском и међуратном југословенском масонеријом, а четврти се бави односом масонерије и друштва. Зборник је уредио проф. С. Г. Марковић, а у њему су учествовали: проф. Волфганг Шмале, др Ерик Бекет Вивер, проф. Фулвио Конти, проф. Атила Пок, др Љубинка Тошева Карпович, проф. Слободан Г. Марковић, проф. Михаило Милинковић, проф. Немања Радуловић, др Станислав Сретеновић, др Матевж Кошир и др Миша Ђурковић. Зборник су заједно објавили Институт за европске студије и Zepter Book World.

Садржај зборника можете прегледати овде.