Гордана Ђерић, Речник сувишних речи

Гордана Ђерић, Речник сувишних речи

У сарадњи Издавачке куће Златно руно из Београда и Института за европске студије објављен је Речник сувишних речи Гордане Ђерић.

У формалном смислу Речник припада енциклопедијској лексикографији и представља збирку примера речи и израза који су се растали или са 1) значењем и смислом, или са 2) временом и контекстом у коме се употребљавају или са 3) језичким стандардом, стилом и добрим укусом. Схватање да је језик непосредни показатељ друштвених промена, и главно средство друштвеног организовања и друштвене анализе, у основи је примењеног приступа, који разобличењем погрешног, непримереног, значењски испражњеног или сумњивог у комуникацији фотографски приказује „стање ствари“ у језику, култури и друштву. Стога је, у садржајном и идејном смислу, Речник сувишних речи не само нормативни коректив и подстицај на одговорну употребу језика, прецизно и јасно изражавање, него и својеврсни шифрарник за разумевање најразличитијих аспеката друштвеног живота у периоду тзв. „дивљег капитализма“ и/ли „транзиције“ у Србији.

Попут путоказа у реалност речи – од онога што оне више не значе у конвенционалној употреби до онога што значе (или би требало да значе) – Речник проблематизује све већу дистанцу ознаке и означеног и надомешћује јаз између речи и стварности живота на коју се односе те речи. Према тој интенцији, Речник сувишних речи је оригинални лексикографски изазов владавини симулакрума и постистине, осим што је поражавајући документ о размерама релативизације и потирања стандарда у савременом српском језику.

Гордана Ђерић, 2019. Речник сувишних речи, Златно руно / ИЕС.

ISBN 978-86-89717-24-2
COBISS.SR-ID 276845324

 

Tagged with: ,