Хептадекагон – речник технологије као анти-утопија

Хептадекагон – речник технологије као анти-утопија

„Речник технологије“ је дело које до сада није било познато научној и стручној јавности, а које, по свему судећи, завређује пажњу јер има сасвим особен стваралачки и мисаони поступак који може и треба да буде предмет научног проучавања. Посебна вредност овог зборника је што имплицитно повезује друштвену теорију и геометрију. Иако су ове области, супротно завету античких мислилаца, данас по правилу удаљене, у овом зборнику то је урађено на један неочекиван, али и хармоничан начин, утемељен у историји настанка хептадекагона, правилног седамнаестоугла, као и „Речника“. Овај зборник радова стога се не налази само на тлу филозофије и друштвене теорије, већ и историје науке… и даје могућност да историја науке и технологије осмотри из времена осамдесетих година прошлог века када научно-технолошки развој у свету несумњиво узима маха као никада пре. „Речник технологије“ има сопствени однос према том развоју и као такав представља један могући ослонац за промишљање праваца и досега научно-технолошке револуције.

Проф. др Станислав Јужнич

 

Преузмите зборник у пдф-у

Tagged with: ,