“Идентитет: Срби и/или Југословени”

приредио Ласло Секељ, Београд 2001
Из Увода уредника: „Предмет овог зборника је политички аспект декларисаног и латентног југословенског идентитета и са тиме повезан објективни и субјективнио осећај припадности југословенској заједници, односно југословенској држави и то без обзира на декларисану националну или регионалну припадност. Другим речима, испитивали смо, са тежиштем на Србији, идентитете њених грађана. Насупрот никад доказаној тези да су Срби, односно грађани Србије, до краја осамдесетих себе исказивали или субјективно доживљавали само у једном (националном) идентитету, овај зборник упућује, на основу релевантних података, на чињеницу постојања плуралитета идентитета, од којих национални и општејугословенски, не само у Србији и у Срба нису доживљавани као да су у међусобној колизији.“

Tagged with: