Ideologija raspamećenog uma: eseji iz filozofije, ekonomije i politike

Ideologija raspamećenog uma: eseji iz filozofije, ekonomije i politike

 

 

U knjizi Ideologija raspamećenog uma sabrano je deset studija koje se bave ključnim filozofskim, ekonomskim i političkim fenomenima naše civilizacije. Razrađuju se teme političke zajednice, utopije, oblikovanja modernih filozofsko-političkih pogleda na svet, principa filozofije individualizma, spora između Kejnza i Hajeka u svetlu globalne ekonomske krize, funkcionisanja Evropske unije kao političke i ekonomske interesne zajednice, željenim i neželjenim posledicama reformi u okviru evrointegracija.

Dragan D. Lakićević, Ideologija raspamećenog uma: eseji iz filozofije, ekonomije i politike, IES i Clio, Beograd, 2016.
ISBN 978-86-7102-538-6
Tagged with: