Испричај ми причу о Србији и Европској унији

Испричај ми причу о Србији и Европској унији

„Европска унија ће се распасти оног тренутка када Србија буде напокон спремна да јој приступи” – да ли је реч само о једном у низу вицева насталих на београдским улицама или је шала пророчанство које се претвара у стварност? Зашто Србија, попут многих других, није била у стању да уђе у Европску унију и да ли је пламен европске идеје у XXI веку, 65 година након њеног остваривања у пракси, пред гашењем? Који су узроци егзистенцијалне кризе Европске уније? То су само нека од питања о којима аутор даје своје виђење у овој књизи.

Слободан Зечевић, Испричај ми причу о Србији и Европској унији, Академска књига и Институт за европске студије, Нови Сад и Београд, 2018.