Србија у процесима европских интеграција: глобални контекст, институције, идентитет

2011. – данас Циљ пројекта је праћење, анализа и осмишљавање све дубљег и заснованијег односа између Србије и Европске Уније. Овај однос се посматра у ширем контексту значајних глобалних промена у савременом свету од којих посебно треба издвојити следеће: велика финансијска и економска криза, назнаке дисперзије моћи и капитала, као и стварања мултиполарног света услед успона Кине, Турске и БРИК земаља, криза евра и неизвесност даљег ширења и продубљивања ЕУ после ратификације Лисабонског споразума. Истраживање ће обухватити четири тематске целине:
...
Прочитај више

Перспективе европског оквира Србије

2006 – 2010
Пројект се бави динамичким променама у Европској унији, условима прикључења Западног Балкана Европској заједници и реформама у Републици Србији. У том смислу посебан акценат је стављен на анализу функционисања институција унутар Европске заједнице, проблем европског Устава и контрoверзе око даљег проширења, питање безбедности и заједничке европске монете. Највећи број анализа бави се трансформацијом Србије у модерно европско друштво, изградњом институција које задовољавају европске стандарде, међународним положајем Србије у контексту спора око Косова, економске стабилности земље, изградње демократских ...
Прочитај више

Убрзано придруживање Европској унији – предуслов успешне транзиције и развоја Србије

2001 – 2005
Предмет истраживања је анализа неопходних претпоставки које је потребно да Република Србија испуни да би приступила процесу придруживања земљама чланицама Европске уније. Реч је о коренитој промени система привређивања, процедура у процесу функционисања демократских институција, државне администрације, тржишног отварања, промени и прилагођавања важећих закона у складу са законодавством Европске уније, приступању евроатлантском војном савезу, итд. Наше истраживање има за циљ да једним мултидисциплинарним приступом обухвати и анализира кључне сегменте овог процеса. У том смислу пројекат треба да ...
Прочитај више

Европа и Југославија: проблеми интеграције, модернизације и транзиције

1996 – 2000
Глобални истраживачки пројект замишљен је као интердисциплинарно истраживање спољашњих и унутрашњих предуслова реалистички оствариве стратегије транзиције. Пројект се ослања на резултате претходног глобалног пројекта: “Европа у трансформацији: природа, правци и перспективе”. У претходном истраживачком периоду нагласк је стављен, пре свега, на узроке југословенске дезинтеграције и улогу Европе у југословенској кризи. Средиште садашњег истраживања је на проналажењу стратегије уклапања СР Југославије у европске, регионалне и глобалне процесе. То налаже узимање у обзир не само унутрашњих процеса у СР ...
Прочитај више