RSS RSS RSS

Издања

Валентина Иванић, Како премостити културну дистанцу између Европске уније и Југоисточне Европе, Институт за европске студије, Београд 2020.

Монографија Како премостити културну дистанцу између Европске уније и Југоисточне Европе је резултат дугогодишњег рада ауторке на изазовима укључивања региона Југоисточне Европе у Европску унију. Поред економски предуслова неопходних за процес придруживања у ЕУ, ауторка сагледава и сам процес придруживања са аспекта постојања разлика у димензијама култура између ЕУ и региона ЈИЕ. По први пут је након више од 50 ...
Прочитај више

Расписан конкурс за избор директора института

Институт за европске студије, Управни одбор, на основу члана 62. Закона о науци и истраживањима и члана 17. Статута, расписује конкурс – за избор директора Института на мандатни период од четири године. Кандидат треба да испуњава следеће услове: – да има научно или наставно звање из области друштвених наука; – да има искуства у научноистраживачком раду и поседује организационе способности; ...
Прочитај више

Рајко Петровић, Политичке идеологије у Латинској Америци, Поредак, Институт за европске студије и Друштво хиспаниста, Београд, 2020

Књига Политичке идеологије у Латинској Америци представља јединствен и посве необичан покушај приближавања различитих политичких идеја са латиноамеричког простора домаћој и стручној јавности. Латиноамеричке државе се већ деценијама крећу између десног и левог политичког пола у потрази за решењима својих политичких, економских, социјалних и културолошких проблема. Замисао ове књиге јесте да представи по једну политичку идеологију из сваке од двадесет ...
Прочитај више

Security and Legal Impacts of Strengthened Border Protection in Western Balkans: Lessons Learned from 2015 to 2016

Институт за европске студије ће заједно са Метрополитен Универзитетом (Праг) организовати пројекат напредне истраживачке радионице под називом Security and Legal Impacts of Strengthened Border Protection in Western Balkans: Lessons Learned from 2015 to 2016 под окриљем NATO NATO Science for Peace and Security програма (SPS.ARW.G5719). Циљ пројекта је да анализира утицај мигрантске кризе на управљање границом на тзв. Балканској рути, ...
Прочитај више
Top