Uroš Ćemalović, Ph. D., “Serbia”, in: 2020 Global Review of Constitutional Law, eds. R. Albert, D. Landau, P. Faraguna, S. Drugda, I·CONnect – Clough Center, Boston 2021, 257-262.

Др Урош Ћемаловић, научни сарадник Института за европске студије, аутор је поглавља о Србији у управо објављеном Глобалном прегледу уставног права за 2020. годину (2020 Global Review of Constitutional Law), у издању Иконекта (I·CONnect) и Клоу центра за студије уставне демократије Бостон Колеџа (Clough Center for the Study of Constitutional Democracy at Boston College). Ова публикација покрива 63 државе света, ...
Прочитај више

“Црква и тајна служба”, прир. М. Ђурковић, Институт за европске студије, Филип Вишњић, Београд 2021.

Ново издање Института за европске студије обухвата излагања са два прошлогодишња скупа о положају Српске православне цркве данас и о улози тајних служби у демократским друштвима. Уместо писаних реферата добили смо концизне и фокусиране полиси анализе што је резултовало са 150 страна изузетно корисног и актуелног материјала. Како се СПЦ сналази у новим условима деловања у друштву, како се сналази ...
Прочитај више

Јорам Хазони, “Врлина национализма”, прев. Сања и Миша Ђурковић, Институт за европске студије, CLIO, Београд 2021.

У издању Института за европске студије и Издавачке куће CLIO управо се појавио превод књиге израелског политичког филозофа Јорама Хазонија, “Врлина национализма”. Ова ангажована и програмски написана књига, чију основу чини супротстављање империјалног поретка и повратка националних држава, могла би се окарактерисати као нека врста манифеста националистичког обрта на Западу. Филозофски убедљива, нуди аргументе поткрепљене најрелевантнијом литературом. Хазони је на ...
Прочитај више

Рајко Петровић, “Регионални развој Србије – између шансе и нужности”, Институт за политичко умрежавање, Институт за европске студије, Београд 2021

Институт за политичко умрежавање и Институт за европске студије издали су књигу Регионални развој Србије – између шансе и нужности, аутора Рајка Петровића, истраживача-сарадника Института за европске студије и докторанда на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. По речима једног од рецензената, доцента др Верана Станчетића са Факултета политичких наука и једног од водећих стручњака за регионализам и регионални развој ...
Прочитај више