СРПСКА РЕВИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ – ПОЗИВ АУТОРИМА ЗА ЈЕСЕЊИ ДВОБРОЈ

Други и трећи број часописа Српска ревија за европске студије (СРЕС) за 2022. годину биће публиковани у форми двоброја. Посебан тематски блок овог двоброја биће посвећен актуелном рату у Украјини, који траје од руског напада на ову земљу у фебруару 2022. године. Стога позивамо на дисциплинарна и интердисциплинарна емпиријска и теоријска истраживања која разматрају различите аспекте ове европске безбедносне кризе, ...
Прочитај више

Др Александар Гајић, “Крст и круг”, Нови Сад – Београд: Архив Војводине – Институт за европске студије, 2022.

Научну монографију др Александра Гајића, «Крст и круг» (Архив Војводине – ИЕС, 2022) чине једанаест поглавља, свако са низом потпоглавља, који се баве различитим мислиоцима и научницима који су заговарали циклично виђење историје, и то од времена средњег века до данашњих дана. Уз биографије заговорника циклизма и најважније специфичности теорија које су заговарали, аутор пружа критички осврт на њихова виђења, ...
Прочитај више

Душан Спасојевић, „Грчка: рат за независност, стварање државе и препород нације“, Београд : Чигоја штампа, Институт за новију историју Србије, Институт за европске студије, Фондација „Шапер“, 2022. (2. издање)

Са задовољством објављујемо излазак из штампе другог, допуњеног издања књиге Грчка: рат за независност, стварање државе и препород нације аутора Душана Спасојевића, српског амбасадора у Атини. Прво, прошлогодишње, издање имало је изванредан одјек како у стручној тако и у широј јавности, и на маркантан начин обележилo издавачку сезону. Књига је добила низ најповољнијих приказа у водећим дневним листовима, недељницима и ...
Прочитај више

Бојан Симић, “Стојадиновић у Аргентини”, Београд: Институт за европске студије – Нови Сад: Фондација “Светозар Милетић”, 2022.

Публикација ,,Стојадиновић у Аргентини” подељена је у четири целине. Прва представља уводну студију која је названа „Милан Стојадиновић у Аргентини (1948–1961) – прилог за биографију“, где су анализирани сви доступни документи, релевантна литература, мемоарска грађа, новински чланци који говоре о Стојадиновићевом животу и раду Аргентини. Другу целину чине документа из аргентинских архива која су везана за Стојадиновића. Превасходно се ради ...
Прочитај више