RSS RSS RSS

Економски проблеми ЕУ – Култура полиса (2017), посебно издање

Увод Европска унија десет година живи последице Велике рецесије, односно финансијске и економске кризе, посебно интензивне током периода 2007-2009. Уз мноштво дилема, посртања, изазова, криза, разноразних незадовољстава, пројекат упркос свему опстаје. И после свих најава да ће се Еврозона распасти, односно да ће је Грчка напустити, она и даље постоји неокрњена, са изгледима да се прошири, можда и на 25 ...
Прочитај више

Историографија и политика. Интелектуална биографија Фридриха Мајнекеа (1862-1954)

Немачки историчар Фридрих Мајнеке (1862–1954) представља најутицајнију и најзначајнију интелектуалну фигуру у немачкој историографији након Леополда Ранкеа. Ово посебно будући да је својим нарочитим положајем унутар заједнице немачких историчара умногоме допринео усмеравању „политике историографског дискурса“ вршећи пресудан утицај на главни ток немачке историографије од краја 19. до средине 20. века. Полазећи од „дисциплинарне матрице класичног историзма“, Мајнеке је утемељио историју ...
Прочитај више

Актуелност Фројдове мисли

Тематски зборник Актуелност Фројдове мисли подстакнут је излагањима и расправама с истоименог научног скупа одржаног 6. јуна 2016. на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Ово окупљање представљало је прилику да се обележи 160 година од рођења оца психоанализе, Сигмунда Фројда и да се анализира утицај његове теорије на мисаоне токове XX века. Тиме је настављен обичај успостављен поводом 150 ...
Прочитај више

Ideologija raspamećenog uma: eseji iz filozofije, ekonomije i politike

U knjizi Ideologija raspamećenog uma sabrano je deset studija koje se bave ključnim filozofskim, ekonomskim i političkim fenomenima naše civilizacije. Razrađuju se teme političke zajednice, utopije, oblikovanja modernih filozofsko-političkih pogleda na svet, principa filozofije individualizma, spora između Kejnza i Hajeka u svetlu globalne ekonomske krize, funkcionisanja Evropske unije kao političke i ekonomske interesne zajednice, željenim i neželjenim posledicama reformi u ...
Прочитај више

Loading...