“Монетарна унија у оквиру Европске заједнице”

Димитрије Станковић, Београд 1993 Преглед развоја економских и монетарних интеграција у Европској заједници и анализа изградње и функционисања Европског монетарног система, особито у периоду после склапања уговора у Мастрихту. Предвиђања могућих токова развоја Европског монетарног система заснивају се, између осталог, на детаљним ауторовим обзервацијама поремећаја на финансијским тржиштима Европске заједнице 1992 ...
Прочитај више

“????? ? ????? ? ??????? ????? ??? ??? ???? ??????????? ?????? “

????????? ??????? ????????, ??? 1993 ??????? ?????????? ??????? ??????????? ? ????????? ?????????? ??????????? ?????????? ? ???????? ?? ????????????? ?????? ???? ?? ?? ???????? ???????? ????????????? ?????. ? ???? ???????? ?????? ???????? ???? ??? ? ??????????? ??????? ???????? ?? ????????? ???????, ????? ? ????????? ? ??????? ???? ?? ?????? ???? ????? ...
Прочитај више

Перспективе европске интеграције: проблеми макроекономске координације у ЕЗ

Миомир Јакшић, Београд 1993 Предмет првог дела студије су механизми и проблеми економске интеграције, посебно значај уклањања баријера. У другом делу објашњена су основна средства макроекономске регулације—фискално монетарне и индустријске политике. Трећи део студије бави се протекционизмом а четврти макроекономским добитима интеграције у ЕЗ. Студија садржи и анализу Европског монетарног система као средишта европске интеграције. У закључку аутор анализира опције ...
Прочитај више

Међунационални сукоби и рат на простору бивше Југославије и могућности њиховог решавања

Лидија Баста, Радмила Накарада, Слободан Самарџиђ, Јован Теокаревић и Ђуро Ковачевић, Београд 1992 Свако поглавље садржи анализу ситуације и различита сценарија за решавање проблема: положај Срба у Хрватској, рат у Босни и Херцеговини, однос између политичког режима у Србиј, државног питања српске нације у Југославији и интернационализацију југословенске кризе ...
Прочитај више