RSS RSS RSS

Издања

„Изгубљена историја: огледи и размишљања о југословенској кризи 1988-1995“

Ђуро Ковачевић, Београд 1996 Из Увода аутора: „Текстови сабрани у овој књизи настали су у периоду од 1988. До 1995. Године. Сви припадају истом проблемском кругу. Постанак, развој и нестанак Југославије анализирају се кроз историју њених народа и у контексту европске и светске историје, посебно историје ХХ века. У средишту ових разматрања налази се друга, тзв. Социјалистичка Југославија, омеђена успоном ...
Прочитај више

„Људска права. Теорија и пракса“

уреднио Мирослав Прокопијевић, Београд 1996 Један од првих покушаја да се у овој области научно и филозофски тематизује свудприсутни и популаран али недовољно објашњен проблем људских права и испитају његови различити теоријски и практични аспекти. Антологија се састоји из 14 радова 10 еминентних експерата на подручју људских права. Радови су класификовани у четири поглавља: Увод, Традиција, Принципијелна питања и Специјална ...
Прочитај више

„????? ???????? ?????? ? ????????? ????????????“

????? ?????, ??????? 1995 ????? ? ???? ????? ???????? ?? ????? ??????? ????? ???????????. ?? ??????? ????? ?????? ????-???????????????? ?????? ????????? ? ?????? ????????? ?????????. ?????? ???????, ????? ?? ???? ???????? ??????: ?????????? ????? ? ?????? ???????????, ????????? ????? ????????? ????? ? ??????????? ?? ????????? ???????????, ?????????? ????? ?????????? ? ?????????????? ...
Прочитај више

„??????????? ? ??????? ?????? ? ???????????? ??????????? ???????? ??????? ?????????? ? ??????????? „

????????? ????? ??????? ? ???????? ????????, ??????? 1995 ????? ?? ??????? ??? ???????? ??????????? ??????????? ? ??????? ?? ?????????? ?? ??????????? ? ???????, ? ???????????. ??? ????????? ??? ???????? ??????????? ????????????? ?????????: ? ??????????? ? ? ???????????. ?????? ??????? ?? ???? ??????? ?? ??????? ??????: ????? ?? ??????????? ??????? ????? ????????? ???????????????, ?????? ? ????????????? ???????????? ? ?????? ??????? ? ...
Прочитај више
Top