RSS RSS RSS

Издања

„????? ? ????? ? ??????? ????? ??? ??? ???? ??????????? ?????? „

????????? ??????? ????????, ??? 1993 ??????? ?????????? ??????? ??????????? ? ????????? ?????????? ??????????? ?????????? ? ???????? ?? ????????????? ?????? ???? ?? ?? ???????? ???????? ????????????? ?????. ? ???? ???????? ?????? ???????? ???? ??? ? ??????????? ??????? ???????? ?? ????????? ???????, ????? ? ????????? ? ??????? ???? ?? ?????? ???? ????? ...
Прочитај више

Перспективе европске интеграције: проблеми макроекономске координације у ЕЗ

Миомир Јакшић, Београд 1993 Предмет првог дела студије су механизми и проблеми економске интеграције, посебно значај уклањања баријера. У другом делу објашњена су основна средства макроекономске регулације—фискално монетарне и индустријске политике. Трећи део студије бави се протекционизмом а четврти макроекономским добитима интеграције у ЕЗ. Студија садржи и анализу Европског монетарног система као средишта европске интеграције. У закључку аутор анализира опције ...
Прочитај више

Међунационални сукоби и рат на простору бивше Југославије и могућности њиховог решавања

Лидија Баста, Радмила Накарада, Слободан Самарџиђ, Јован Теокаревић и Ђуро Ковачевић, Београд 1992 Свако поглавље садржи анализу ситуације и различита сценарија за решавање проблема: положај Срба у Хрватској, рат у Босни и Херцеговини, однос између политичког режима у Србиј, државног питања српске нације у Југославији и интернационализацију југословенске кризе ...
Прочитај више

?????? ??????????? ?????????? ??? ???? ???????

????????? ??????? ????????, ?????? ????? ? ???????? ????????, ??????? 1991 ??????? ?????? 10 ?????? ????? ?????? ? ?????? ??? ?????????? ????????? ??????? ????? ? ??????? ????????? ?????????????? ?????????????? ???????. ?????? ?????? ? ?????????? ??????????? ???????, ?????? ?????? ??????????? ? ??????, ????????? ?????????????? ?????????????? ??????, ????? ???????? ?????? ? ?????????????? ??? ? ??????? ? ????? ?????????? ?????????? ...
Прочитај више
Top