RSS RSS RSS

Издања

„Стварање и остваривање комунитарних права у Европској унији“

Радован Д. Вукадиновић, Београд 1998 Ова студија проучава алокацију субјективних права индивидуама и модусе њихове легалне заштите у државама чланицама ЕУ. У првом делу студије аутор анализира процесе стицања комунитарних субјективних права а у другом делу модусима њихове реализације и заштите. Специјална пажња посвећује се односу између појединачних националних система и глобалног система Европске уније као и на тенденције које ...
Прочитај више

„Лавиринти кризе : предуслови демократске трансформације СР Југославије“

приредили Слободан Самарџић, Радмила Накарада и Ђуро Ковачевић, Београд 1998 Потпуна и систематска интердисциплинарна анализа југословенске кризе. Књига садржи радове 25 водећих југословенских аутора који проучавају специјалне аспекте кризе као и могућности демократске трансформације СР Југославије на коју гледају као на изнутра оштро подељено друштво. Антологија се састоји из 5 делова: Историјски и глобални предуслови демократизације, Политичка трансформација, Економска трансформација, ...
Прочитај више

Безбедност Европе и ширење НАТО-а

Бранислав Милинковић и Јован Теокаревић, Београд 1998 Из Уводне белешке аутора: „У оквиру истраживања Института за европске студије, а уз финансијску подршку Фондације Фридрих Еберт, реализован је пројекат Европска колективна безбедност након Мастрихта (1996/97). Имајући у виду нове безбедносне изазове пред којима се Европа налази након завршетка Хладног рата, као и њено јасно опредељење да конституише заједничку спољну и безбедносну ...
Прочитај више

„Конституционална економија Европске уније“

Мирослав Прокопијевић, Београд 1998 Конституционална економија бави се анализом профита и губитка у оквиру алтернативних система правила. У овој књизи аутор примењује аналитички апарат теорије јавног избора на истраживање интеграције Европске уније. Предочен нам је преглед развоја ове интеграције од Рима до Мастрихта, представљене главне институције и анализа главних опција конституционалног дизајна. Поред тога аутор расправља алтернативе и могћности даљег ...
Прочитај више
Top