RSS RSS RSS

Издања

Milan Subotić, Napred, u prošlost: studije o politici istorije u Poljskoj, Ukrajini i Rusiji, Fabrika knjiga, Peščanik, Beograd, 2019.

[…] Najkraće, pod “politikom istorije” označavam (zlo)upotrebu istorije kao sredstva za održanje ili sticanje političke vlasti, za njenu legitimizaciju, kao i za političku mobilizaciju stanovništva. U ovom minimalnom određenju oslanjam se na stav po kome: “Politike istorije slede interese političkih, kulturnih, etničkih i drugih grupa u borbi za vlast – za njeno zadržavanje, ili za njenu preraspodelu. U pitanju je ...
Прочитај више

Мирослав Прокопијевић: лице слободе, Топлички центар за демократију и људска права и Институт за европске студије, Прокупље и Београд, 2019.

Интелектуални потенцијал, огроман таленат и марљивост само су део фантастичног склопа који су Мирослава чинили тако посебним и другачијим у скученом свету и тескобним временима, несклоним људима великог формата. Али оно што је Мирослава суштински одвајало и измештало из сваког сврставања и упоредивости, тицало се првенствено његовог карактера. Мирослав Прокопијевић је био човек са ставом. Човек бескрајног интелектуалног и личног ...
Прочитај више

2018 Global Review of Constitutional Law

У издању Клоу центра за студије уставне демократије (Clough Center for the Study of Constitutional Democracy) при Бостонском колеџу управо је објављен Глобални преглед уставно-правног развоја у свету за 2018. годину (2018 Global Review of Constitutional Law), који покрива 65 држава. Аутор прилога о Србији је др Урош Ћемаловић, научни сарадник Института за европске студије. Целокупан текст ове колективне монографије ...
Прочитај више

Миша Ђурковић, Десна мисао у ХХ веку, ИК Зорана Стојановића, Сремски Карловци и Нови Сад, 2019.

Десна мисао у XX веку је синтеза дводеценијског рада Мише Ђурковића на изучавању овог простора политичке теорије. То је на нашим просторима прва свеобухватна студија развоја различитих облика десне традиције у динамичном и бурном двадесетом веку. Уз теоријски Увод и чак 16 поглавља,  на преко 620 страна, читалац полази на разуђено и разноврсно путовање, током ког упознаје кретање десног духа ...
Прочитај више
Top