RSS RSS RSS

Издања

„Европска унија као модел националне заједнице“

Слободан Самарџић, Београд 1998 Студија се састоји из пет делова. Први носи назив „Идеја наднационалне интеграције”; у њему аутор испитује изворну идеју, принципе и актере европске политичке интеграције. У другом делу, „Европска политичка заједница”, аутор објашњава карактер заједнице, принцип субсидиарности, проблем европског грађанства и питање регионализма. Трећи део носи наслов: „Системи власти заједнице“ бави се институционалном структуром и функционисањем система ...
Прочитај више

„Страх и понижење. Југословенски рат и избеглице у Србији 1991-1997“

Владимир Цветковић, Београд 1998 Социолошка анализа избеглиштва, једног од најтежих последица ратова на територији бивше Југославије, деведесетих година прошлог века. Методолошки строга и конзистентна обрада овог феномена који пре појаве књиге није адекватно научно третиран. Изузетно богата емпиријским подацима ова књига није од користи само економистима и социолозима. Онај је поврх свега извор за квалитетну политичку анализу која питање избеглица ...
Прочитај више

„Тржишта рада и проблеми запослености у Европској унији“

Божо Стојановић, Београд 1997 Аутор анализира стање на тржиштима рада у привреди Европске уније. Први део књиге садржи основе економске теорије тржишта рада а у другом делу аутор анализира конкретне проблеме повезане са тржиштем рада (колективно преговарање, стање и промене висине надница и нивоа запослености). Аутор посвећује специјалну пажњу узроцима незапослености. Између осталих ствари, он овде анализира степен флексибилности тржишта ...
Прочитај више

„Изгубљена историја: огледи и размишљања о југословенској кризи 1988-1995“

Ђуро Ковачевић, Београд 1996 Из Увода аутора: „Текстови сабрани у овој књизи настали су у периоду од 1988. До 1995. Године. Сви припадају истом проблемском кругу. Постанак, развој и нестанак Југославије анализирају се кроз историју њених народа и у контексту европске и светске историје, посебно историје ХХ века. У средишту ових разматрања налази се друга, тзв. Социјалистичка Југославија, омеђена успоном ...
Прочитај више
Top