RSS RSS RSS

Издања

„????? ???????? ?????? ? ????????? ????????????“

????? ?????, ??????? 1995 ????? ? ???? ????? ???????? ?? ????? ??????? ????? ???????????. ?? ??????? ????? ?????? ????-???????????????? ?????? ????????? ? ?????? ????????? ?????????. ?????? ???????, ????? ?? ???? ???????? ??????: ?????????? ????? ? ?????? ???????????, ????????? ????? ????????? ????? ? ??????????? ?? ????????? ???????????, ?????????? ????? ?????????? ? ?????????????? ...
Прочитај више

„??????????? ? ??????? ?????? ? ???????????? ??????????? ???????? ??????? ?????????? ? ??????????? „

????????? ????? ??????? ? ???????? ????????, ??????? 1995 ????? ?? ??????? ??? ???????? ??????????? ??????????? ? ??????? ?? ?????????? ?? ??????????? ? ???????, ? ???????????. ??? ????????? ??? ???????? ??????????? ????????????? ?????????: ? ??????????? ? ? ???????????. ?????? ??????? ?? ???? ??????? ?? ??????? ??????: ????? ?? ??????????? ??????? ????? ????????? ???????????????, ?????? ? ????????????? ???????????? ? ?????? ??????? ? ...
Прочитај више

„Културна политика европске интеграције: Европска унија и Савет Европе“

Бранимир Стојковић, Београд 1995 Анализа генезе, основних садржаја и развоја културних политика унутар Европске уније и Савета Европе. Специјална пажња посвећена је улози медија и региона у процесу европских интеграција али и развоју европског културног идентитета ...
Прочитај више

„Европа и распад Југославије“

приредила Радмила Накарада, Београд 1995 Зборник садржи 12 радова југословенсских и страних аутора о глобалном контексту југословенске дезинтеграције. Аутори посебну пажњу посвећују односу Европе према југословенској кризи. Такав приступ пружа нам критички поглед на еволуцију, суштину и општије импликације таквог односа, као и додирне тачке између спољашњих и унутрашњих актера, што нам омогућава да разумемо зашто је распад Југославије гро ...
Прочитај више
Top