“Изгубљена историја: огледи и размишљања о југословенској кризи 1988-1995”

Ђуро Ковачевић, Београд 1996

Из Увода аутора: „Текстови сабрани у овој књизи настали су у периоду од 1988. До 1995. Године. Сви припадају истом проблемском кругу. Постанак, развој и нестанак Југославије анализирају се кроз историју њених народа и у контексту европске и светске историје, посебно историје ХХ века. У средишту ових разматрања налази се друга, тзв. Социјалистичка Југославија, омеђена успоном и падом биполарне структуре светског поретка, успостављањем и окончањем блоковксе поделе света и, посебно крајем социјализма совјетског типа.“

Tagged with: