Јорам Хазони, “Врлина национализма”, прев. Сања и Миша Ђурковић, Институт за европске студије, CLIO, Београд 2021.

Јорам Хазони, “Врлина национализма”, прев. Сања и Миша Ђурковић, Институт за европске студије, CLIO, Београд 2021.

У издању Института за европске студије и Издавачке куће CLIO управо се појавио превод књиге израелског политичког филозофа Јорама Хазонија, “Врлина национализма”.

Ова ангажована и програмски написана књига, чију основу чини супротстављање империјалног поретка и повратка националних држава, могла би се окарактерисати као нека врста манифеста националистичког обрта на Западу. Филозофски убедљива, нуди аргументе поткрепљене најрелевантнијом литературом. Хазони је на дедуктиван начин приредио значајну одбрану принципа и врлине национализма, док његова књига представља један од најутицајнијих глобалних производа академске мисли данас.