“Како убрзати придруживање Републике Србије Европској унији”

приредио Јован Теокаревић, Београд 2004
Из Предговора Радмиле Накараде: „Пут до Европе би требало да буе пут до властитих претпоставки развоја који ће омогућити трајно превладавање (полу)периферног положаја наше државе. Дакле, то је пут који превасходно зависи од наших властитих стратешких одлука, избора и напора, али и односа ЕУ према нашим политичко/економским специфичностима – према природи наших унутрашњих изазова. То, између осталог, значи да се процес придруживања може убрзати ако се умање унутрашњи расколи, ако сами себи постанемо савезник, и ако ЕУ буде примењивала више начела солидарности и партнерства него условљавања.“

Tagged with: