Криза Европске уније – оквири, домети, трендови

Криза Европске уније – оквири, домети, трендови
????? ???????? ????? - ??????, ??????, ????????

Crisis of the European Union - Scopes, Limits, Trends

Александар Гајић и Милан Игрутиновић (ур.), Криза Европске уније – оквири, домети, трендови, Београд 2013.

Током неколико година које су остале за нама могли смо бити сведоци сложених друштвених процеса на тлу Европске уније, њихових политичких импликација како у унутрашњој сфери тако и у односу на свет ван Уније. Кључна реч ових процеса је свакако „криза”. Она је постала свакодневна, било да је осликавала економске тешкоће, природу политичких односа или шире друштвене феномене. Тако смо, чини се, дошли у ситуацију да реч „криза” доминира нашим речником, понекад и без јасне представе на шта се она заправо односи. Зарад прецизнијег тумачења „кризног тренутка” сматрали смо неопходним пружање обухватније слике која се ослања како на дугорочност вишезначних процеса, тако и на утицај појединих акција и решења насталих данас, у склопу системских одговора на тај тренутак.

Преузмите зборник: Криза Европске уније – оквири, домети, трендови

Tagged with: