“Културна политика европске интеграције: Европска унија и Савет Европе”

Бранимир Стојковић, Београд 1995

Анализа генезе, основних садржаја и развоја културних политика унутар Европске уније и Савета Европе. Специјална пажња посвећена је улози медија и региона у процесу европских интеграција али и развоју европског културног идентитета.

Tagged with: