“Лавиринти кризе : предуслови демократске трансформације СР Југославије”

приредили Слободан Самарџић, Радмила Накарада и Ђуро Ковачевић, Београд 1998

Потпуна и систематска интердисциплинарна анализа југословенске кризе. Књига садржи радове 25 водећих југословенских аутора који проучавају специјалне аспекте кризе као и могућности демократске трансформације СР Југославије на коју гледају као на изнутра оштро подељено друштво. Антологија се састоји из 5 делова: Историјски и глобални предуслови демократизације, Политичка трансформација, Економска трансформација, Социјална трансформација и Хронологија Југославије.

Tagged with: