“Лазо М. Костић. Наука, идентитет, родољубље”, приредили Будимир Алексић и Миша Ђурковић, Београд 2020.

“Лазо М. Костић. Наука, идентитет, родољубље”, приредили Будимир Алексић и Миша Ђурковић, Београд 2020.
Корице књиге

У организацији Института за српску културу у Никшићу и Института за европске студије у Београду у августу 2019. године одржан је први научни скуп о делу једног од највећих, али неправедно занемарених српских научних делатника ХХ века. Овај зборник представља покушај рехабилитације и реафирмације научног опуса Лаза М. Костића у домаћој науци.

Иако представља наше највеће име на пољу управног права, огроман допринос дао је и на терену уставног права, али и политикологије, демографије и економије. Уз то, остаће упамћен и као велики национални радник.

Различите аспекте изузетно плодотворног Костићевог опуса у овом зборнику нашој научној јавности представили су проф. др Радмило Маројевић (Лазо М. Костић као његошолог), Душан Илић (Допринос Лаза М. Костића српској правној науци), др Будимир Алексић (Лазо М. Костић о српском језику и српским писцима), др Милан Игрутиновић (Лазо М. Костић као историчар), проф. др Мирослав Додеровић (Допринос Лаза М. Костића проучавању демографских особености јужнословенских народа) и др Миша Ђурковић (Лазо Марков Костић у емиграцији).

Након неколико деценија систематског заборава према делу овог великана српске науке, дошао је ред да се правна, али и целокупна научна заоставштина Лаза М. Костића реафирмише у нашим највишим образовним институцијама, а овај зборник представља један важан корак ка том циљу.

 

Корице књиге