“Људска права. Теорија и пракса”

уреднио Мирослав Прокопијевић, Београд 1996

Један од првих покушаја да се у овој области научно и филозофски тематизује свудприсутни и популаран али недовољно објашњен проблем људских права и испитају његови различити теоријски и практични аспекти. Антологија се састоји из 14 радова 10 еминентних експерата на подручју људских права. Радови су класификовани у четири поглавља: Увод, Традиција, Принципијелна питања и Специјална права.

Tagged with: