Међунационални сукоби и рат на простору бивше Југославије и могућности њиховог решавања

Лидија Баста, Радмила Накарада, Слободан Самарџиђ, Јован Теокаревић и Ђуро Ковачевић, Београд 1992

Свако поглавље садржи анализу ситуације и различита сценарија за решавање проблема: положај Срба у Хрватској, рат у Босни и Херцеговини, однос између политичког режима у Србиј, државног питања српске нације у Југославији и интернационализацију југословенске кризе.

Tagged with: