“Метода и политика”

Драган Д. Лакичевић, Београд 2003

Из рецензије др Боже Стојановића: „Због чега је важно да се познаје историја идеја? Савремени човек, суочен са брзим променама и заслепљен технолошким напретком од којег застаје дах, стекао је слику да је све што је важно за његов свакодневни живот настало јуче или тек нешто мало раније. Ствари су, међутим битно другачије и то је једна од теза која се доказује на страницама књиге коју читалац држи у рукама. Аутор показује како су неке идеје које су настале у далекој прошлости остале актуелне и данас. Само се изменио амбијент и људи који их заступају.“

Tagged with: