Др Милан Игрутиновић

Биографија и библиографија

milan.igrutinovic[at]ies.rs
milan.igrutinovic[at]gmail.com

Милан Игрутиновић (1981) – доктор историјских наука (Универзитета у Београду), научни сарадник Института за европске студије у Београду. Његова истраживања су везана за теме политика спољних послова, безбедности и одбране Европске уније и Србије, и историје Југославије. Његове недавне публикације покривају теме српске стратешке културе, и реформи сектора безбедности и одбране ЕУ. Његови текући пројекти су фокусирану на интеграцију Западног Балкана у ЕУ, односе Србије са суседима и историјски однос социјалистичке Југославије и Европске заједнице.

ORCID
Publons
Academia
Google Scholar

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:
датум рођења: 28 децембар 1981.
место рођења: Шабац

ОБРАЗОВАЊЕ:

• Филозофски факултет Универзитета у Београду
доктор историјских наука
новембар 2018.
дисертација: Југословенско-амерички економски односи (1954–1968)
тема: преглед и анализа билатералних економских односа у датом периоду, са фокусом на утицај економске помоћи САД, развој југословенске политичке економије и билатералних политичких веза у контексту Хладног рата.

• Филозофски факултет Универзитета у Београду
дипломирани историчар
септембар 2007.
дипломски рад: Титова посета Никсону 1971. у светлу југословенско-америчких односа

ЗАПОСЛЕЊЕ:

• истраживач / научни сарадник
Институт за европске студије, Београд
од 2010.
међународни односи, Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ, процес проширења ЕУ и евроинтеграција Србије, историја Југославије, ЕУ и Хладног рата

• истраживач
Trend Consulting Ltd
од 2007. до 2010.
истраживање и анализа тржишта у ИТ сектору

ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖМАН:

• од 2016. – стручни члан Националног конвента о ЕУ у Радној подгрупи за поглавље 31 (спољна, безбедносна и одбрамбена политика)
Радна подгрупа надгледа напредак процеса приступа ЕУ у вези са поглављем 31; помаже Народној скупштини у повезаним пословима, учествује у припреми стратешких докумената и даје стручне анализе и увиде.

• 2018–19. пројекат Ка трајном решавању отворених питања Србије са суседима
истраживач за Центар за примењене европске студије, Београд.

• 2018. пројекат The European Answer to the Chinese Belt and Road Initiative
виши истраживач за Центар за европске политике, Београд, и за Think Initiative, Аустрија.

• 2016–17. пројекат Ка новој стратегији спољне политике Србије: односи са суседима
истраживач за Центар за примењене европске студије, Београд.

• од 2014. – Култура полиса (ISSN 1820-4589) – члан уредништва
• од 2019. – Међународни проблеми (ISSN 0025-8555) – члан уредништва

ОБЈАВЉЕНА ДЕЛА:

Монографије и зборници:

Југославија и Европска заједница 1957-1992: зборник докумената
уредник, Архив Југославије, Београд, 2020, 672 стр.

Три сценарија односа Србије и Косова и безбедност Југоисточне Европе
са Јасном Филиповић (ур.), Центар за примењене европске студије, Београд, 2019, 284 стр.

Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније: актуелни изазови
са Мишом Ђурковићем (ур.), Институт за европске студије, Београд, 2016, 206 стр.

Избеглиштво у учионици: српски студенти и ђаци у Великој Британији за време Првог светског рата
са Дејаном Зецом, Филипом Баљкасом и Милошем Пауновићем, Центар за спортско наслеђе Југоисточне Европе, Београд, 411 стр.

Криза Европске уније: оквири, домети, трендови
са Александром Гајићем (ур.), Институт за европске студије, Београд, 2013, 231 стр.

Монографије у припреми:

Изван фокуса: социјалистичка Југославија и Европска заједница, у 2022.
Југословенско-амерички економски односи (1945–1971), у 2022.

Радови у часописима и зборницима:

• „European Union’s Quest for Strategic Autonomy and Biden’s Foreign Policy“
Политика националне безбедности, Vol. 21, 2021, Бр. 2, стр. 29-44. Doi: https://doi.org/10.22182/pnb.2122021.2

• „Recognition of Older Adults as a Heterogeneous Social Group“
са Сањом Ивић и Гораном Николићем, Trans/Form/Ação: Revista De Filosofia, 44(4), 357–374. Doi: https://doi.org/10.1590/0101-3173.2021.v44n4.29.p357

• „Лазар М. Костић као историчар“
у Будимир Алексић и Миша Ђурковић (ур.), Лазо М. Костић: наука, идентитет, родољубље, Институт за европске студије и Институт за српску културу, Београд, 2020, ISBN 978-86-82057-72-2, стр. 94–120.

• „Блумфилдов модел поткултура и могућа примена у разумевању стратешке културе Србије“
Војно дело, LXXI, 8/2019, стр. 273–293. Doi: 10.5937/vojdelo1908273I

• „Регионални приступ Трампове администрација Европи: санитарни кордон ка истоку и југоистоку?“
у Владимир Трапара и Александар Јазић (ур.), Контроверзе спољне политике САД и међународних односа у Трамповој ери, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2019, ISBN 978-86-7067-268-0, стр. 89–107.

• „A Historical Perspective on Distance and Global Politics as Factors of Serbian – Japanese Relations“
у Katarina Štrbac (ed.), Europe & Japan and Beyond, International and Security Affairs Centre, Belgrade, ISBN 978-86-86383-32-7, стр. 59–73.

• „Избори за европски парламент у земљама Бенелукса“
Култура полиса, XVI, 2019, посебни број, стр. 101–116.

• “Ambivalence of the Serbian Strategic Culture”
са Миланом Суботићем, у Katalin Miklóssy and Hanna Smith (eds), Strategic Culture in Russia’s Neighborhood. Change and Continuity in and In-Between Space, Lexington Books, Lanham, 2019, ISBN 978-1-4985-7169-2, стр. 187–209.

• „Утицај спољашњих фактора на процес евроинтеграција“
у Драган Симић, Дејан Миленковић и Драган Живојиновић (ур.), Европа за мене: зборник радова, Факултет политичких наука, Београд, 2018, ISBN 978-86-6425-052-8, стр. 703–711.

• “Spitzenkandidaten and shifting electorates: Towards the 2019 European Parliament elections”
IRMO Brief 09/2018.

• „О схватању несврстаности у југословенској теоретизацији међународних односа“
Међународни проблеми, Vol. LXX, 2018, бр. 2, стр. 125–146. Doi: 10.2298/MEDJP1802125I

• „Трансформација капацитета заједничке одбране Европске уније: преглед Акционог плана европске одбране“
Међународни проблеми, Vol. LXIX, 2017, бр. 1, стр. 5–19. Doi: 10.2298/MEDJP1701005I

• „Европска одбрамбена унија – нова идеја за интеграцију одбрамбених капацитета Европске уније“
у Миша Ђурковић и Милан Игрутиновић (ур.), Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније: актуелни изазови, Институт за европске студије, Београд, 2016, стр. 110–125.

• „Југословенско-француски економски односи 50-их година 20. века“
у Зоран Јањетовић (ур.) Истраживања младих сарадника ИНИС и Историјска трибина, бр. 2, Институт за новију историју Србије, Београд, 2016, стр. 139–163.

• „The Endgame of Trieste Crisis (1953-1954) and European Security Dynamics“
у Promýšlet Evropu 20. století: Konflikty beze zbraní, Matice moravská, Brno, 2016, ISBN 978-80-87709-10-8, стр. 155–172.

• „Шта после Тита – Амерички ставови о Југославији након Титове смрти“
у Милојко Будимир (ур.), Срби у Хрватској од конститутивног народа до националне мањине, Удружење Срба из Хрватске, Институт за политичке студије, Београд, СКД Зора, Книн, 2015, стр. 337–352.

• „Прилагођавање српске спољне политике спољној политици Европске уније“
Култура полиса, посебни број, 2014, стр. 73–87.

• „European Union’s Sahel Strategy – Context, Guidelines and Implementation“
The Review of International Affairs, Vol. LXV, No. 1155-1156, 2014, стр. 49–66.

• „Политика као судбина: прилог о покушају набавке лиценце за млазни борбени авион од Француске током 1950-их година“
у Драгана Марковић (ур.), Сто година српског војног ваздухопловства: зборник радова, књига 1, Медија центар Одбрана, Београд, 2014, стр. 217–228.

• „У сусрет стогодишњици 1914. – прилог о историографији Првог светског рата“
у Милојко Будимир (ур.), Српски народ од Сарајевског атентата до Хашког трибунала, Удружење Срба из Хрватске, Београд, 2014, стр. 43–56.

• „Еволуција спољнополитичких и безбедносних институција Европске уније, 1950–2009.“
са Слободаном Зечевићем, Култура полиса, бр. 23, 2014, стр. 51–66.

• „Спољна политика Европске уније: потрага за оптималном мером“
у Александар Гајић и Милан Игрутиновић (ур.), Криза Европске уније: оквири, домети, трендови, Институт за европске студије, Београд, 2013, стр. 185–200.

• „EU, NATO and Global Power Dynamics: What Should Be in Serbia’s Focus?“
са Goran Nikolić, The Review of International Affairs, Vol. LXIV, No. 1150, April-June 2013, стр. 116–133.

• „Западна Европа и распад Југославије“
у Грађански рат у Хрватској, Бр. 9, Удружење Срба у Хрватској, Београд, 2013, стр. 78–92.

• „Теорија комплексности и међународни односи“
Razlog/Ratio – годишњак за европску филозофију и теорију друштва, 2010-2013, бр. 7–9, стр. 145–159.

• „Глобални положај ЕУ – економски и политички аспекти“
са Гораном Николићем, Национални интерес, 2012, бр. 3, стр. 171–195. Doi: 10.22182/ni.1532012.8

• „Библиографија радова о Милану Стојадиновићу“
у Миша Ђурковић (ур.) Милан Стојадиновић: политика у време глобалних ломова, Службени гласник, Центар за конзервативне студије, Београд, 2012, стр. 283–290.

• „Под плаштом Народног фронта: питање фашизма и антифашизма из визуре КПЈ средином 1930-их година“
у Грађански рат у Хрватској, Бр. 8, Удружење Срба у Хрватској, Београд, 2012, стр. 54–65.

• „Европска спољна политика на двоструком колосеку промена: утицај нових институционалних решења и питање актуелне глобалне улоге“
Право и друштво, 2012, бр. 1, стр. 27–40.

• „Оквири стратешке културе Европске уније“
Међународна политика, год. LXIII, бр. 1146, 2012, стр. 85–99.

• „Живот и смрт Европске одбрамбене заједнице – поглед из Београда“
Војно-историјски гласник, 2011, бр. 2, стр. 101–124.

ПРИКАЗИ И РЕЦЕНЗИЈЕ:

• „Економика политичких одлука: рационализација тежње ка заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици ЕУ“
Право и друштво, бр. 2, 2012, стр. 181–186.

• „Миле Бјелајац, Гордана Кривокапић-Јовић: Прилози из научне критике – Српска историографија и свет“
Право и друштво, бр. 3/4, 2011, стр. 251–254.

• „Амерички Хладни рат – несигурност као покретач, осврт на књигу Campbell Craig and Fredrik Logevall, America’s Cold War: The Politics of Insecurity, The Belknap Press of Harvard University Press, London, 2009“
Право и друштво, бр. 2, 2011, стр. 241–252.

• „Лагање у међународним односима: како, зашто и колико често?, осврт на књигу John Mearsheimer, Why Leaders Lie: The Truth about Lying in International Politics, Oxford University Press, New York, 2011“
Право и друштво, бр. 1, 2011, стр. 293–300.

• Рецензирао је текстове за научне часописе Војно дело, Међународни проблеми, Култура полиса, Годишњак Факултета политичких наука, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини. Рецензирао је монографије Игора Новаковића, Стална неутралност у Европи у постхладноратовском периоду, Институт за европске студије, Београд, 2018, и Момчила Диклића, Српски народ у авнојевској Хрватској: како је нестајао један народ?, Институт за европске студије, Београд, 2019; и зборник радова Ирина Милутиновић (ур.), Медијска политика и евроинтеграције, Институт за европске студије и Фондација Ханс Зајдел, Београд, 2020.

• рецензент пројекта Serbia in the Crossroads between the West and the East Центра за европске политике, Београд, 2020.
• рецензент пројекта Chapters 30 and 31 Research Program, ISAC Фонда, Београд, 2020.

УЧЕШЋЕ НА СКОРАШЊИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА:

o „А historical review of the relations between Yugoslavia and the Non-Aligned Movement“
Egyptian and Serbian UN Associations Virtual Conference “Marking the 60th anniversary of the Belgrade NAM Summit”, 25. септембар 2021.

o „CFSP and the Global Pandemic: Impact on Serbia and Europe“
ISAC фонд, 6. годишња конференција (онлајн), 15-16 децембар 2020.

o „Европска унија – унутрашњи и спољашњи изазови“
Међународни односи у доба короне
онлајн конференција Института за европске студије, 4. јун 2020.

o „EU – Western Balkans Dynamics: Serbia’s Role and Perspective“
Regional cooperation and EU accession in the Balkans: prospects and challenges
Национални универзитет јавне управе, Будимпешта, 12. децембар 2019.

o „NATO’s Enlargement in the Balkans: Logic, Issues and the Prospects“
Serbia’s Security Cooperation with Bulgaria, Greece and Romania in the European Integration Context
Институт за европске студије и Фондација Ханс Зајдел, Београд, 28. новембар 2019.

o „Foreign Affairs of the Western Balkans: Dancing Around the Uneven EU Perspective“
Re-thinking Turkish Foreign Policy in the Western Balkans
Фондација Хајнрих Бел, ISAC фонд, ИФРИ, Алшарк форум, Београд, 6–7. новембар 2019.

o „Regional Cooperation and the EU Enlargement“
European Academy
Албански институт за међународне студије, Тирана, 2–5. октобар 2019.

o „EU’s Enlargement Policies – Chances and Obstacles for Regional Cooperation – A View from Serbia“
Croatia’s Upcoming EU Presidency – A Catalyst for South East Europe
39. семинар Радне групе Конзорцијума Партнерство за мир, Сплит, 26–29. септембар 2019.

o „Лаза М. Костић као историчар“
Научно наслеђе Лаза М. Костића
Српска црквена општина Кртоли, Тиват, 26. август 2019.

o „Prospects for European Union’s Strategic Autonomy“
Strategic Currents 2019: European Parliament Elections and the Future of Europe
Институт друштвених наука, Београд, 14. јун 2019.

o European Security after the End of the Cold War
European Center for Peace and Development, Београд, 19. мај 2019.

o Europe After Brexit
European Center for Peace and Development, Београд, 10. мај 2019.

o „Регионална сарадња на Балкану: развој, стабилност и перспективе“
Регионални дијалог Бања Лука – Загреб
Фондација Фридрих Еберт и Центар за међународне односе, Бања Лука, 25. април 2019.

o „Неизвестан процес проширења Европске уније и даља периферизација Балкана: три актуелна тренда“
Западни Балкан као „остатак” уједињене Европе: свачија и ничија земља?
Институт за међународну политику и привреду, Београд, 6. децембар 2018.

ВЕШТИНЕ:

Језици: течни енглески језик, познавање руског језика.