“Монетарна унија у оквиру Европске заједнице”

Димитрије Станковић, Београд 1993

Преглед развоја економских и монетарних интеграција у Европској заједници и анализа изградње и функционисања Европског монетарног система, особито у периоду после склапања уговора у Мастрихту. Предвиђања могућих токова развоја Европског монетарног система заснивају се, између осталог, на детаљним ауторовим обзервацијама поремећаја на финансијским тржиштима Европске заједнице 1992.

Tagged with: