institut-za-evropske-studijeИнститут за европске студије је научно-истраживачка институција у Републици Србији посвећена свеобухватном проучавању политичких, економских и културних процеса у Европи. Истраживања су посвећена тренутним променама у Европи: процесима интеграција, транзиције у Средњој и Источној Европи, питањима демократије, федерализма, регионалног развоја и културног идентитета. Проблеми и перспективе земаља бивше Југославије и Југоисточне Европе су посматрани у оквиру европских и светских промена. Комплексне и контроверзне, те промене представљају интелектуални напор и дугорочну истраћивачку оријентацију ИЕС-а.

Истраживање је организовано у форми петогодишњих глобалних пројеката који покривају низ тема. Резултати истраживања се објављују у виду монографија, зборника, хронологија, ad hoc анализа. Током задње две деценије ИЕС је објавио преко 40 различитих издања, на српском и енглеском језику.

Институт промовише интердисциплинарна, компаративна и теоријска истраживања, али је такође укључен у политички оријентисане студије. Развијао је политику сарадње са институтма и универзитетима у Србији и иностранству.

ИЕС запошљава четрнаест истраживача са академским образовањем у подручјима социологије, политикологије, права, филозофије, економије и историје.