“Оглед о установама слободе: политичка филозофија Фридриха фон Хајека”

Драган Лакићевић, Београд 1994

Ова књига афирмише дело једног од највећих представника неолиберализма данас, славног економисту и и историчара политичких идеја, Фридриха фон Хајека. Основна претпоставка овог рада је да либерални оквир друштва представља једини познати систем који омогућава мирно решавање различитих и често супротстављених људских стремљења, остављајући притом максимум простора слоди индивидуе.

Tagged with: ,