Ogledi iz primenjene etike

Ogledi iz primenjene etike

 

Ovih šest radova spadaju u primenjenu etiku i objavljivani su u raznim časopisima i zbirkama u svetu u periodu 1990-2003. Neki su bili pionirski u to vreme i za svetske okvire, poput rasprava o surogat majci, AIDS ili secesiji. U Bibliografskoj belešci na kraju knjige mogu se videti tačni podaci o prethodnom objavljivanju svakog od radova. Svi članci su pisani i prvo objavljeni na engleskom, sem jednog. „Regret, trust, and morality“ je nastao povodom članka jednog autora u The Journal of Philosophy i bio je prihvaćen u istom časopisu za objavljivanje. Rad, ipak, nije objavljen zbog tadašnjih sankcija Ujedinjenih nacija prema Srbiji. Englesku verziju nigde nisam ni nudio za objavljivanje, jer je bilo očito da je vezana za određeni časopis i određenu debatu. Srpska verzija teksta objavljena je u časopisu Theoria.

Primenjena etika spada u filozofiju i svojstveno joj je bavljenje određenim praktičnim, vrlo precizno definisanim problemom. Ona iziskuje što manje opšteteorijskih razmatranja i što konkretniji odgovor na dato pitanje. Tri rada spadaju u bioetiku, dva u političku etiku, a jedan se tiče etike osećanja.

Filozofija je jedna od dve moje profesije, koju je u međuvremenu potisnula ekonomija. Tako radove iz ove knjige doživljavam kao suočavanje sa „prethodnim životom“, neku vrstu lične intelektualne arheologije. Iako tematski drugo polje, u knjizi postoji i ono što je spaja sa mojim kasnijim i današnjim radom, a to je liberalni duh. Uvek sam smatrao da je svet u kome lična sloboda pojedinca ima središnje mesto najbolje okruženje ili prilika za život. Naravno, svet slobode je samo pozadina, a u svakom od radova bilo je potrebno razviti odgovarajuće sadržinske argumente. Od vremena objavljivanja ovih radova na svakom od tih polja objavljen je veliki broj radova, koji u ovim prevodima nisu mogli biti uzeti u obzir.

Na kraju, ove knjige ne bi bilo da nije bilo inicijative kolege Miše Đurkovića. On me je podstakao da je pripremim i kasnije na razne načine pomagao da knjiga ugleda svetlost dana, na čemu mu srdačno zahvaljujem.

 

Miroslav Prokopijević, Ogledi iz primenjene etike, Institut za evropske studije, Beograd, 2016.
ISBN 978-86-82057-52-9

 

click to download pdf file
Preuzmite knjigu u pdf formatu