Перспективе европске интеграције: проблеми макроекономске координације у ЕЗ

Миомир Јакшић, Београд 1993

Предмет првог дела студије су механизми и проблеми економске интеграције, посебно значај уклањања баријера. У другом делу објашњена су основна средства макроекономске регулације—фискално монетарне и индустријске политике. Трећи део студије бави се протекционизмом а четврти макроекономским добитима интеграције у ЕЗ. Студија садржи и анализу Европског монетарног система као средишта европске интеграције. У закључку аутор анализира опције макроекономске координацијеиз перспективе уговора у Мастрикту.

Tagged with: