Перспективе европског оквира Србије

2006 – 2010
Пројект се бави динамичким променама у Европској унији, условима прикључења Западног Балкана Европској заједници и реформама у Републици Србији. У том смислу посебан акценат је стављен на анализу функционисања институција унутар Европске заједнице, проблем европског Устава и контрoверзе око даљег проширења, питање безбедности и заједничке европске монете. Највећи број анализа бави се трансформацијом Србије у модерно европско друштво, изградњом институција које задовољавају европске стандарде, међународним положајем Србије у контексту спора око Косова, економске стабилности земље, изградње демократских правила игре, могућностима борбе против корупције, условима за смањење сиромаштва.

Структурно посматрано пројект има за циљ да покрије следеће основне теме:

1. Европска унија и функционисање њених основних институција
2. Теоријски и практични проблеми европске безбедности и питање тероризма
3. Проблем идентитета и демократксих иснтитуција у ЕУ
4. Промена правних институција у Србији
5. Демократске реформе и право грађана
6. Власничка трансформација и корупција
7. Културно и конфесионално наслеђе
8. Социјални дијалог и политичка безбедност
9. Геостратешко окружење Србије и питање Косова

Глобални истраживачки пројект бр. 149026 финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

Преузмите документ: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2010. годину