Показатељи спољнотрговинске размене Србије са Европском унијом и светом

Показатељи спољнотрговинске размене Србије са Европском унијом и светом

Горан Николић, Београд 2010

Из Предговора: Монографија Показатељи спољнотрговинске размене Србије са Европском унијом и светом плод је осмогодишњег рада у Институту за спољну трговину, Центру за научноистраживачки рад и економске анализе Привредне коморе Србије и Институту за европске студије у Београду.

Tagged with: