“Поредак, морал и људска права: проблем заснивања и оправдавања људских права у делу Роналда Дворкина”

Миша Ђурковић, Београд 2001

Из Увода аутора: „Грађани Србије већ скоро десет година растрзани су између две егзистенцијалне потребе: потребе за демократизацијом и реформисањем земље са једне, и потребе за заштитом својих државних и националних интереса са друге стране. Велики извор свих трагедија кроз које су прошли, и разлог одлагања почетка демократске трансформације, лежи управо у конфузији коју им је непотребно наметао најутицајнији део елите: у потпуно погрешној представи да ове две потребе нужно једна другој противурече.“

Tagged with: