“Принудна заједница и демократија : прилози о кризи, слому и употреби државе”

Слободан Самарџић, Београд 1994

Предмет ове књиге су распад југословенског друштва и државе и процеси који су му уследили како на унутрашњем тако и на спољашњем плану. Аутор анализира унутрашње околности и актере који су преобразили кризу у конфликт ратним исходом као и утицај спољашњих фактора на ове процесе. Посебна пажња посвећена је односу Европске уније према југословенској кризи и њеном неуспешном посредовању. У другом делу књиге аутор анализира противречне процесе стварања новог политичког естаблишмента у Србији и Југославији.

Tagged with: