Распад Југославије: проблеми тумачења, суочавања и транзиције

Радмила Накарада, Београд 2008

Из Предговора ауторке: „Земља која је уживала светски углед који је надмашивао њену величину, која је западној левици пружала наду да је Трећи пут заиста могућ, којој су прорицали брзу интеграцију у европску заједницу пропала је у амбис насиља. За њом су остале недопустиво бројне жртве, разорени градови, породице, идентитети. Остала су и бројна питања и сложени истраживачки налози. Колико дубоко спуштати сонду историје, колико широко обухватити мрежу актера и њихове међуодносе, како успоставити равнотежу између процеса и пресудних догађаја, структура и личности, како разлучити јавно изречене, прикривене и учитане намере, како избећи замке самотешења и самоклеветања?“

Tagged with: