Редизајнирање комплекса безбедности у БиХ у светлу европских интеграција: искушења и стратешке импликације

др Миодраг Комарчевић, др Душан Николиш, Београд 2007

Из Увода аутора: „Главни разлог зашто је Босна и Херцеговина (БиХ) данас парадигма неуспешне, фингиране, закаснеле, одложене, блокиране и успорене транзиције и практично њен девијантни случај, лежи у чињеници да она (БиХ) представља „отворен систем“ у територијалном, статусном, политичком, институционалном и економском смислу. Због одсуства повратне спреге, с једне стране, и због учесталости наглих и непредвидивих промена, с друге стране, функционисање отвореног система је отежано, а често блокирано.“

Tagged with: