Реквијем за социјализам: има ли социјализам будућност?

Ђуро Ковачевић, Београд, Никшић 1989

Аутор истражује теоријске, идеолошке и системске разлоге због којих је социјализам совјетског типа пропао. Пракса социјализма посматра се из перспективе модерне критичке теорије друштва. Аутор анализира консеквенце које социјалистички пројект оставио на идеју и егзистенцију југословенске заједнице.

Tagged with: