С. Гајић, “Од роба до грађанина: борба Афроамериканаца за признање човечности”, Београд 2020.

С. Гајић, “Од роба до грађанина: борба Афроамериканаца за признање човечности”, Београд 2020.

У издању Catena mundi и Института за европске студије изашла је књига научног сарадника ИЕС, Стевана Гајића, Од роба до грађанина: Борба Афроамериканаца за признање човечности, прво дело на српском језику о афроамеричкој политичкој мисли.

Гајић истражује идеје афроамеричких мислилаца Фредерика Дагласа и Вилијама Ду Бојса, и данас релевантне за разумевање односа у америчком друштву, посебно њихово различито виђење будућности Афроамериканаца.

У књизи је изложена теза о тесној повезаности Дагласових идеја с мишљу британског државника и философа Франциса Бејкона, што је досад промицало истраживачима. Даглас је Сједињене Државе видео као нови организам и на трагу Бејконове Нове Атлантиде сматрао да имају месијанску улогу у свету. Анализирајући „изузетност” Американаца, која се подразумева у претежном делу америчке елите, Гајић указује да је у корену тог уверења Бејконова Нова Атлантида и теорија природног права Џона Лока. „Изузетност и посебност” испољава се у спољној политици САД непрекидно од Теодора Рузвелта и Вудра Вилсона, а и први председник афричког порекла Барак Обама наглашавао је америчку „изузетност”.

Оригинална је и Гајићева анализа подударности кључних идеја Ду Бојса и руског мислиоца Николаја Трубецкоја, која такође до сада није уочавана, мада је запањујуће сличан Ду Бојсов концепт двојне свести с Трубецкојевом теоријом да је космополитизам „прикривени романогермански шовинизам”.

Завршне странице испуњене су опсервацијама о друштвеним сукобима који су кулминирали изборима 2020. године, мноштву испреплетених процеса у САД повезаних са идентитетом, расом, губитком националног консензуса, активностима покрета и милиција и идеолошким сучељавањима чије последице тек треба очекивати.