Сања Ивић, Појам европског грађанина: Постмодернистичко преосмишљавање идеје грађанства

Сања Ивић, Појам европског грађанина: Постмодернистичко преосмишљавање идеје грађанства

Савремена либералистичка концепција грађанства заснована је на идеји стабилног, фиксираног идентитета који добија значење кроз бројне бинарне опозиције, као што су: ми/они, грађанин/странац, сoпство /Друго и тако даље. Дефинисан овим бинарним хијерархијама, у оквиру којих се први термин перципира као доминантан зато што се сматра да происходи из разума, фиксирани, кохерентни појам идентитета неизбежно производи искљученост и маргинализацију. Постмодерна концепција грађанства произлази из критике и преосмишљавања ових есенцијалистичких и универзалистичких појмова идентитета.

Истражујући европски идентитет и европско грађанство из филозофске перспективе, ова монографија указује на дискурзивну конструисаност ових појмова. Ауторка се ослања на херменеутички приступ у свом тумачењу европског грађанства и идентитета кроз пажљиво читање европских уговора и других службених докумената. Кроз ову детаљну анализу, ауторка читаоцима представља конкретне примере модерних и постмодерних концепата идентитета унутар Европе. Штавише, ова монографија истражује и бројне савремене изазове, као што су утицај Брегзита, миграцијске кризе и ширења националистичких дискурса на савремено поимање европског грађанства и идентитета.

 

Сања Ивић, Појам европског грађанина: Постмодернистичко преосмишљавање идеје грађанства, Вилмингтон, САД, 2019, ISBN 978-1-62273-386-6

 

Tagged with: , ,