Security and Legal Impacts of Strengthened Border Protection in Western Balkans: Lessons Learned from 2015 to 2016

Институт за европске студије ће заједно са Метрополитен Универзитетом (Праг) организовати пројекат напредне истраживачке радионице под називом

Security and Legal Impacts of Strengthened Border Protection in Western Balkans: Lessons Learned from 2015 to 2016

под окриљем NATO NATO Science for Peace and Security програма (SPS.ARW.G5719).

Циљ пројекта је да анализира утицај мигрантске кризе на управљање границом на тзв. Балканској рути, са фокусом на спољну границу ЕУ између Србије, Хрватске и Мађарске. Криза је имала значајан утицај на суштину (не)институционализоване сарадње између ЕУ и НАТО чланица са земљама ван ЕУ и НАТО, пре свега Србије и (тада) Северне Македоније. Након неколико година пружа се прилика за дубинску анализу научених лекција и реформи предузетих од релевантних међунаордних, националних и регионалних чинилаца.

Ко-директори пројекта су др Михал Вит (Метрополитен Универзитет) и др Милан Игрутиновић (ИЕС).