Срби у Хрватској 1945-1991 период потирања националног идентитета

Момчило Диклић, Београд 2007

Из Предговора аутора: „Овај рад је покушај да се анализирају специфичне прилике и процеси у којима се нашао српски народ, на територију авнојске Хрватске од 1945. године до краја 20. века… У нашој историографији, српско питање у Хрватској од 1945. до 1991. није целовито научно истражено, нити му је посвећена довољна пажња, иако је реч о веома значајном и комплексном проблему.“

Tagged with: