Србија и Европа

уредио Драган Д. Лакићевић, Београд 2007

Из Предговора уредника: „Све оно што се у последњих седам година догађа могло би се назвати покушајем повратка у давно изгубљену нормалност. Тај повратак се односи на унутрашње и спољашње функционисање државе… Институт за европске студије низ година систематски анализира и прати процесе европских интеграција, као и трансформације друштава реалног социјализма у модерна капиталистичка друштва. У том склопу треба посматрати и овај зборник који је пред нама, који је тематски наследник претходних радова.“

Tagged with: